خود را به جای خواجه نصیرالدین توسی بگذارید و از زبان او علت های موفقیتش را بیان کنید صفحه 72 فارسی نهم

1 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۷۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم خود را به جای خواجه نصیرالدین توسی بگذارید و از زبان او علت های موفقیتش را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلام بچه ها می دونید چرا من موفق شدم.
به خاطر استفاده از زمان مناسب دوران کودکی برای استفاده از محضر چند استاد معتبر و خوب، مطالعه و تحقیق و بحث و مناظره برای رسیدن به پاسخ دلخواه مناسب آرامش یافتن هنگام درس خواندن و بحث کردن در مورد مسال مهم، سرعت زیاد یادگیری هایم و استفاده کامل از زمان شبانه روزی برای مطالعه، خسته نشدن هنگام یادگیری و مطالعه و استفاده از استادان، داشتن پدری صبور و مهربان که قسمتی از بحث و گفتگو را با او انجام می دادم، توجه به پیرامون خودم برای پی بردن به پدیده های طبیعی و آفریده ها برای رسیدن به خداشناسی . خودشناسی، هدفم از خواندن دانستن بود پس بسیار می خواندم و در گنجینه هام جا دادم.

به نظر شما راز موفقیت در زندگی امروز چیست؟ صفحه 71 فارسی نهم

1 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم به نظر شما راز موفقیت در زندگی امروز چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داشتن همت و پشتکرا، برنامه ریزی، تلاش و کوشش، تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.

ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید صفحه 71 فارسی نهم

1 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو پشتکار و همت زیادی در فراگیری علم و دانش داشتند. هر دو پیگیر مسله های علمی بودند. هر دو خواستار دانستن علم بودند تا خواندن آن، یاد گرفتن مشتاقانه مسال علمی، یادگیری در همه حال و در همه وضعیت ها و همه شرایط ها.

چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ صفحه 71 فارسی نهم

1 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا معتقد بود او خستگی نمی شناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری می گذراند ولی آثار خستگی در چهره اش نمایان نمی شد.

جواب نوشتن درس نهم راز موفقیت صفحه 73 فارسی نهم

3 بازدید

جواب نوشتن صفحه ۷۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس نهم راز موفقیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. نوع رابطه معنایی (تضاد،ترادف) کلمه های زیر را مشخص کنید.
2. مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 3. هر چه بیشتر می آموخت عشق و علاقه اش به دانش اندوزی بیشتر می شد. به تشنه ای می مانست که ساعت ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فروزان مانده است و سپس به آب می رسد ولی هر چه از آن می نوشد گویی تشنه تر است.
4. الف) تشبیه : درخت وجود
ب) کنایه : بر زبان راندن کنایه از مشهور شدن.

جواب گفت و گو درس نهم راز موفقیت صفحه 72 فارسی نهم

2 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۷۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس نهم راز موفقیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. خود را به جای خواجه نصیرالدین توسی بگذارید و از زبان او علت های موفقیتش را بیان کنید.
2. داستان ابوریحان بیرونی را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. سلام بچه ها می دونید چرا من موفق شدم.
به خاطر استفاده از زمان مناسب دوران کودکی برای استفاده از محضر چند استاد معتبر و خوب، مطالعه و تحقیق و بحث و مناظره برای رسیدن به پاسخ دلخواه مناسب آرامش یافتن هنگام درس خواندن و بحث کردن در مورد مسال مهم، سرعت زیاد یادگیری هایم و استفاده کامل از زمان شبانه روزی برای مطالعه، خسته نشدن هنگام یادگیری و مطالعه و استفاده از استادان، داشتن پدری صبور و مهربان که قسمتی از بحث و گفتگو را با او انجام می دادم، توجه به پیرامون خودم برای پی بردن به پدیده های طبیعی و آفریده ها برای رسیدن به خداشناسی . خودشناسی، هدفم از خواندن دانستن بود پس بسیار می خواندم و در گنجینه هام جا دادم.
2. ابتدا تقسیم کار کنید و به هر کدام از دوستان و هم کلاسی های یتان یک نقش بدهید. سپس گفت و گوی شخص را به او گوشزد کنید چند بار تمرین کنید آن گاه نمایش را اجرا کنید.

جواب خودارزیابی درس نهم راز موفقیت صفحه 71 فارسی نهم

2 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس نهم راز موفقیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب»کوه آهن«داد؟
2. ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید.
3. به نظر شما راز موفقیت، در زندگی امروز، چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا معتقد بود او خستگی نمی شناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری می گذراند ولی آثار خستگی در چهره اش نمایان نمی شد.
2. هر دو پشتکار و همت زیادی در فراگیری علم و دانش داشتند. هر دو پیگیر مسله های علمی بودند. هر دو خواستار دانستن علم بودند تا خواندن آن، یاد گرفتن مشتاقانه مسال علمی، یادگیری در همه حال و در همه وضعیت ها و همه شرایط ها
3. داشتن همت و پشتکرا، برنامه ریزی، تلاش و کوشش، تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.

معنی درس نهم راز موفقیت صفحه 66 و 67 و 68 و 69 و 70 فارسی نهم

1 بازدید

معنی کلمات درس آخرین پرسش گفت و گو صفحه ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی درس نهم راز موفقیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نمونه هایی از همزیستی و همدلی اقوام ایرانی تحقیق صفحه 63 فارسی نهم

2 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم نمونه هایی از همزیستی و همدلی اقوام ایرانی تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشور ایران با وجود داشتن قومیت های مختلف از جمله ترک، کرد، لر، گیلک، بلوچ و … که هر کدام زبان و آداب و رسوم و فهنگ خاص خود را دارند و همچنین با وجود پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کشور و … تاکنون شاهد هیچ اختلاف قومی، قبیله ای و مذهبی نبوده و نخواهد بود. مردم در اتفاق های ناگوار با تمام وجودشان به همدیرگر کمک کرده اند و…. .

شعری با محتوای همدلی و اتحاد انتخاب کنید صفحه 63 فارسی نهم

3 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم شعری با محتوای همدلی و اتحاد انتخاب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است