خطی که از وسط یک پاره خط بگذرد و بر آن عمود باشد چه نام دارد

838 بازدید

خطی که از وسط یک پاره خط بگذرد و بر آن عمود باشد چه نام دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فکر کنم به این پاره خط عمون منصف میگویند.

در ایران باستان چه کسانی می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند

208 بازدید

در ایران باستان چه کسانی می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر شاه از مسیر عدالت و قانون منحرف می شد حمایت اهورایی از او گرفته می شد و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.

اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددی ضرب کنیم خارج قسمت آن

89 بازدید

اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددی ضرب کنیم خارج قسمت آن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خارج قسمت آن هم ضرب در همان عدد خواهد شد.

توضیح دهید که جدول و نمودارها چه کمکی به بهتر فهمیدن مسئله میکند صفحخ 142 کتاب ریاضی دوم فرهنگ نوشتن

3,959 بازدید

توضیح دهید که جدول و نمودارها چه کمکی به بهتر فهمیدن مسئله میکند صفحخ 142 کتاب ریاضی دوم فرهنگ نوشتن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به کمک جدول ها مکان ها و ارزش های اطلاعات را می فهمیم و با آوردن آن اطلاعات در نمودارهای تصویری یا ستونی یا دایره ای ، تصویر و درک بهتری از آنها بدست می آوریم؛ مثلا تعداد دانش آموزان هر کلاس را می توانیم در جدول بیاوریم و سپس با کمک تصاویر و نمودار آنها را ترسیم کنیم تا در موقع نشان دادن اطلاعات دید بهتری داشته باشیم.

آن چیست که دو دفعه اول به رایگان هرکس داده می شود، ولی دفعه سوم باید پول آن را بدهید؟

356 بازدید

آن چیست که دو دفعه اول به رایگان هرکس داده می شود، ولی دفعه سوم باید پول آن را بدهید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دندان.

تعدادی از بیت های مربوط به تمرین خوشنویسی را از فصل نخست تا پایان به ترتیب با خط خوش و زیبا بنویسید صفحه 106 نگارش ششم

1,632 بازدید

تعدادی از بیت های مربوط به تمرین خوشنویسی را از فصل نخست تا پایان به ترتیب با خط خوش و زیبا بنویسید صفحه 106 نگارش ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تمام بیت های خوشنویسی از اول تا آخر کتاب نگارش
بیا تا جهان رابه بد نسپریم
به کوشش همی دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
همان گنج و دینار و کاخ بلند
نخواهد بدن مرد تو را سودمند
سخن ماند از تو همی یادگار.
سخن را چنین خوار مایه مدار
تو ای آن که گیتی بجویی همی
چنان کن که بر داد پویی همی
فریدون فرخ فرشته نبود
زمشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی
تو داد و دهش کن فریدون تویی
چنینم یک سر که و مه همه
تو خواهی شبان باش خواهی رمه
به بازیگری ماند این چرخ مست
که بازی بر آرد به هفتاد دست
زمانی به دست یکی ناسزا
زمانی خود از درد و سختی رها
زمانی دهد تخت و گنج و کلاه
زمانی غم و رنج و خواری و چاه
چنین است هرچند. مانیم دیر
نه پیل سرافراز ماند نه شیر

وقتی دو خط همدیگر را قطع میکنند چهار زاویه درست می شود که زاویه های روبه رو دو به دو چه هستند

213 بازدید

وقتی دو خط همدیگر را قطع میکنند چهار زاویه درست می شود که زاویه های روبه رو دو به دو چه هستند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با هم مساوی هستند. و به این زاویه ها متقابل به راس میگویند.

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه چیست؟

334 بازدید

اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر عددی صفر نباشد توان دوم آن همیشه مثبت است یا بزرگتر از صفر است.

چرا صید ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز ممنوع است؟ صفحه 91 کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم

270 بازدید

چرا صید ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز ممنوع است؟ صفحه 91 کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از اوايل بهار تا اوايل پاييز صيد ماهي ممنوع است. زيرا زمان تخم ريزي و هنگام توليد مثل ماهي ها است و اگر از صيد آن ها جلوگيري نشود، نسل ماهي ها از بين خواهند رفت.

در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین اندازه زاویه قائمه ۹۰ درجه و دیگر زاویه ها

78 بازدید

در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین اندازه زاویه قائمه ۹۰ درجه و دیگر زاویه ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دیگر زاویه ها 45 درجه خواهند بود.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است