درباره نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها تحقیق کنید صفحه 145 علوم نهم

73 بازدید

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴۵ کتاب علوم تجربی پایه نهم درباره نقش و چگونگی عمل انواع باله در ماهی ها تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تعداد بال ماهی ها متفاوت بوده و 7 تا یا بیشتر است – باله به دو گروه زوج و فرد تقسیم می شود که باله های فرد شامل باله پشتی، مخرجی و دمی و باله های زوج شامل سینه ای و شکمی (لگنی) می شود.
باله دمی: عامل اصلی حرکت است ولی باله سینه ای و شکمی: برای برقراری تعادل، چرخش و ترمز مورد استفاده قرار می گیرد.

درباره دوکی بودن بدن ماهی لغزنده بودن سطح بدن صفحه 144 علوم نهم

42 بازدید

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم درباره دوکی بودن بدن ماهی لغزنده بودن سطح بدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

درباره دوکی بودن بدن ماهی، لغزنده بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک عقبی، با همدیگر، گفت و گو کنید و برای هر کدام از این ویژگی ها، دلیلی بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوکی بودن: باعث کاهش اصطکاک بین آب و بدن ماهی شده و به راحتی می تواند در آب حرکت کند.
لغزنده بودن: این مواد نقش کاهنده اصطکاک را دارند که به ماهی در حرکت و فرار از صیاد کمک می کند. قرار گرفتن پولک ها نیز به همین دلیل می باشد.

در مورد گروه های مختلف عنکبوتیان (عنکبوت رتیل عقرب و کنه) تحقیق کنید صفحه 142 علوم نهم

52 بازدید

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم در مورد گروه های مختلف عنکبوتیان (عنکبوت رتیل عقرب و کنه) تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عنکبوت: برخی از آنها سمی اند – بدون کرک – تار تولید می کنند – تحرک کم دارند – دارای سر و سینه و شکم اند ولی سر و سینه آنها با هم است (دو قسمتی اند: سر و سینه + شکم) – شاخک ندارد اما در جلو سر یک جفت گیره دارند (کلیسر).
عقرب: از عنکبوتیان خطرناک به شمار می آیند – سمی اند – 4 جفت پا دارد که پای جلویی تبدیل به گیره شده است – انتهای بدن خمیده و دارای کیسه زهری است.
کنه: از خانواده عنکبوتیان اند – کوچک اند – از راه خوردن خون موجودات تغذیه می کنند – ایجاد بیماری می کنند در کنه ها سر و سینه و شکم در هم ادغام شده و بدن واحدی دارند – فاقد شاخک اند دو نوع سخت و نرم اند.

اگر در محیط زندگی شما یا آزمایشگاه مدرسه ملخ وجود دارد صفحه 141 علوم نهم

25 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۴۱ کتاب علوم تجربی پایه نهم اگر در محیط زندگی شما یا آزمایشگاه مدرسه ملخ وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

اگر در محیط زندگی شما یا آزمایشگاه مدرسه، ملخ وجود دارد، یک نمونه از آن را به کلاس بیاورید و با ذره بین مشاهده کنید.چشم های مرکب، ساده، شاخک ها، شش عدد پا، دو جفت بال، قطعات بدن به ویژه شکم، سورا خهای تنفسی در ناحیه شکم و اندا مهای تولید مثلی را ببینید.اگر نمونه شما زنده است، می توانید آن را در طبیعت رها کنید؛ ولی اگر زنده نیست؛ روی آن الکل بریزید و در یک ظرف سربسته، نگهداری کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چند توضیح در مورد ملخ ها – ملخ ها 88 بند دارند – ملخ نر در انتهای خود 3 شاخه (زاده) ولی ملخ ماده عقب آن 4 شاخه است – همه آنها دارای 3 بخش اصلی سر، سینه، شکم هستند – بند اول شکم پرده ای بنام تیمپانوم (پرده صماخ) دارد که تولید ارتعاشات را بر عهده دارد – بند آخر اندام تولید مثلی است.

دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید صفحه 166 مطالعات اجتماعی نهم

19 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خرید کالاهای ایرانی.
2) استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.
3) تحقیق در ورود نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.
4) تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.

آیا در محل زندگی شما مراکز خریدی وجود دارند که بتوان گفت موجب عرضه بهتر کالا یا خدمات شده اند و بهره وری در توزیع را بالا برده اند؟ درباره آنها توضیح دهید صفحه 164 مطالعات اجتماعی نهم

23 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۶۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آیا در محل زندگی شما مراکز خریدی وجود دارند که بتوان گفت موجب عرضه بهتر کالا یا خدمات شده اند و بهره وری در توزیع را بالا برده اند؟ درباره آنها توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، فروشگاه های زنجیره ای با توجه به سرمایه خوب باعث خرید مستقیم از تولید کننده شده و در زمان مصرف کننده صرفه جویی شده است. به علت اینکه در این فروشگاه ها تقریبا تمامی اقلام کالا وجود دارد.

اگر میزان هزینه های تولید (نهاده ها) را افزایش دهیم و به همان اندازه میزان تولید افزایش یابد باز هم می توانیم ادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است؟ صفحه 164 مطالعات اجتماعی نهم

28 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۶۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم اگر میزان هزینه های تولید (نهاده ها) را افزایش دهیم و به همان اندازه میزان تولید افزایش یابد باز هم می توانیم ادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر.

مرحله اول تولید (کشت گندم برداشت گندم تولید آرد پختن نان) مرحله دوم: توزیع (فروش نان) و مرحله سوم: مصرف هر گروهبگوید که چه راه هایی برای بالا بردن بهر هوری در آن مرحله وجود دارد صفحه 164 مطالعات اجتماعی نهم

21 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۶۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم مرحله اول تولید (کشت گندم برداشت گندم تولید آرد پختن نان) مرحله دوم: توزیع (فروش نان) و مرحله سوم: مصرف هر گروهبگوید که چه راه هایی برای بالا بردن بهر هوری در آن مرحله وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرحله اول: استفاده از وسایل مکانیزه به جای وسایل سنتی و علمی کردن آن.
مرحله دوم: فروش در بسته بندی های مختلف و اراه در فروشگاه ها.
مرحله سوم: به اندازه خریدن و جلوگیری از مصرف بیش از حد.

چند راهکار برای بهره وری در مصرف کاغذ پیشنهاد کنید و توافق کنید که آن راه کار ها عملی شوند صفحه 161 مطالعات اجتماعی نهم

18 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند راهکار برای بهره وری در مصرف کاغذ پیشنهاد کنید و توافق کنید که آن راه کار ها عملی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از دفاتر سال قبل، پاره نکردن کاغذهای سفید جهت استفاده دیگر، تحویل دفاتر و کتاب های استفاده شده به مراکز مورد نظر.

منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟ تنظیم این بودجه چه فایده ای دارد؟ صفحه 161 مطالعات اجتماعی نهم

31 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟ تنظیم این بودجه چه فایده ای دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی اینکه سهم هر شخص از بودجه یا در آمد خانواده جهت خرید موارد ضروری مشخص می شود تنظیم این بودجه باعث می شود که دخل و خرج مشخص شود تا خانواده دچار مشکل نگردد.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است