یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد انشا صفحه 62 فارسی نهم

2 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد انشا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعضای آن یک صدا هستند و با همه تفاوت های فکری که دارند، یک دل هستند اعضای جامعه یک دل با هم هم فکری می کنند و برای پیشرفت جامعه برنامه ریزی می کنند و به سوی پیشرفت قدم بر می دارند.

به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست صفحه 62 فارسی نهم

1 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون هم مادر فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود می گذرد و هم فرزند نسبت به مادر مهر و محبت دارد. بنابرانی این رابطه دو طرفه است.

چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند صفحه 62 فارسی نهم

1 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون همانند مادر گرامی، بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد. زندگی فرزند وابسته به مادر است. زندگی مردم نیز وابسته به میهن است. فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد. ملت نیز بدون میهن، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.

معنی شعر خوانی دوراندیشی صفحه 64 فارسی نهم

1 بازدید

معنی شعر صفحه ۶۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی شعر خوانی دوراندیشی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

جواب نوشتن درس هشتم همزیستی با مام میهن صفحه 63 فارسی نهم

3 بازدید

جواب نوشتن صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس هشتم همزیستی با مام میهن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. ده واژه مهم املایی متن درس را بیابید و بنویسید.
2. در گروه های اسمی مشخص شده، هسته، وابسته و نوع آنها را بنویسید.
الف) فرزندان در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می گیرند.
ب) در همین دوران دفاع مقدس، ایرانیان همه برای وطن ، تن را سپر کرده اند.
3. پیام عبارت زیر را بنویسید.
»ایران ما به گلستانی می ماند که در دل و دامان خود ، عزیزکانی را می پروراند و شیرهجان خویش در کامشان می دارد«.
4.جمله و بیت های زیر را از نظر رابطه تضاد معنایی واژه ها بررسی کنید و نتیجه را بنویسید.
تا کی آخر چوب نفشه، سر غفلت در پیش حیف باشد که تو درخوابی و نرگس بیدار
(سعدی)
گر تکبر میکنی، با خواجگان سفله کن ور تواضع میکنی با مردم درویش کن
(شمس الدین محمد جوینی)
به نزد مهان و به نزد کهان به آزار موری، نیرزد جهان
(فردوسی)
… با آرامش آن آرمیده اند و در آشوبش بی قراری کرده اند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. آبشخور – مایه ور – گاهواره – فراخنای – عزیزکانی – اقلیت های مذهبی – آوردگاه – صحنه های رزمش – حس مشترک – یزدان شناس
2. الف) پرتو : هسته، گرم: وابسته پسین (صفت بیانی)، و : واو عطف، گوارا : معطوف (صفت بیانی)،
مادر: وابسته پسین (مضاف الیه)
می توانید « گرم و گوارا » را یک جا صفت بیانی بگیرید. به خاصر این که وابسته تبعی ، معطوف هنوز آموزش داده نشده است.
ب) همین : وابسته پیشین (صفت اشاره)، دور : هسته، ان : وابسته پسین (نشانه جمع)، دفاع : وابسته پسین (مضاف الیه)، مقدس : وابسته پسین (صفت بیانی)
به خاطر عدم آموزش وابسته پسین، نشانه های جمع می توانید «دوران» را یک جا هسته بگیرید.
3. یعنی وطن مثل مادری به یک نگاه به همه فرزندان خود نعمت و آرامش می بخشد و پرورش می دهد.
4. بیت اول)
دو واژه «خواب و بیدار» متضاد هستند و بنفشه و نرگس به جهت غافل و آگاه بودن تضاد معنایی دارند.
بیت دوم)
دو واژه «تکبر و تواضع» متضاد هستند و خواجگان و مردم درویش تضاد معنایی دارند.
بیت سوم)
دو واژه «مهان و کهان» متضاد هستند .
متن آخر)
دو واژه «آرامش و آشوب» متضاد هستند و (آرمیده اند و بی قراری کرده اند) تضاد معنایی دارند.

جواب گفت و گو درس هشتم همزیستی با مام میهن صفحه 63 فارسی نهم

2 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس هشتم همزیستی با مام میهن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. شعری با محتوای همدلی و اتحاد انتخاب کنید و درباره آن گفت و گو کنید.
2. نمونه هایی از هم زیستی و همدلی اقوام ایرانی را در کلاس مطرح کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. کشور ایران با وجود داشتن قومیت های مختلف از جمله ترک، کرد، لر، گیلک، بلوچ و … که هر کدام زبان و آداب و رسوم و فهنگ خاص خود را دارند و همچنین با وجود پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کشور و … تاکنون شاهد هیچ اختلاف قومی، قبیله ای و مذهبی نبوده و نخواهد بود. مردم در اتفاق های ناگوار با تمام وجودشان به همدیرگر کمک کرده اند و…. .

جواب خود ارزیابی درس هشتم همزیستی با مام میهن صفحه 62 فارسی نهم

3 بازدید

جواب خود ارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خود ارزیابی درس هشتم همزیستی با مام میهن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟
2. به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست؟
3. یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون همانند مادر گرامی، بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد. زندگی فرزند وابسته به مادر است. زندگی مردم نیز وابسته به میهن است. فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد. ملت نیز بدون میهن، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.
2. چون هم مادر فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود می گذرد و هم فرزند نسبت به مادر مهر و محبت دارد. بنابرانی این رابطه دو طرفه است.
3. اعضای آن یک صدا هستند و با همه تفاوت های فکری که دارند، یک دل هستند اعضای جامعه یک دل با هم هم فکری می کنند و برای پیشرفت جامعه برنامه ریزی می کنند و به سوی پیشرفت قدم بر می دارند.

مواردی از رعایت نظم در کلاس مدرسه خانه و جامعه صفحه 78 آمادگی دفاعی نهم

1 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۷۸ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم مواردی از رعایت نظم در کلاس مدرسه خانه و جامعه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. در کلاس : انجام به موقع تکالیف و حضور به موقع در کلاس.
2. در مدرسه : کوتاه کردن موها و حضور به موقع در مدرسه.
3. در خانه : شب ها به موقع خوابیدن – انجام وظایف خود مانند تمیز نگه داشتن اتاق- همکاری با خانواده.
4. در جامعه : رعایت قوانین و رعایت نظم در جامعه.

بهترین راه ها برای مقابله با جنگ نرم دشمنان صفحه 76 آمادگی دفاعی نهم

2 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۷۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم بهترین راه ها برای مقابله با جنگ نرم دشمنان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

در یکی از بازی های رایانه ای قهرمان بازی فردی آمریکایی است که باید افرادی را که یا مهدی و الله اکبر می گویند از پای درآورد تا به مراحل بعدی برسد به نظر شما طراحان این بازی به دنبال چه اهدافی هستند؟ صفحه 74 آمادگی دفاعی نهم

2 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم در یکی از بازی های رایانه ای قهرمان بازی فردی آمریکایی است که باید افرادی را که یا مهدی و الله اکبر می گویند از پای درآورد تا به مراحل بعدی برسد به نظر شما طراحان این بازی به دنبال چه اهدافی هستند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این بازی ها می خواهد این مورد را در ذهن ها جا بیندازد که بخواهیم پله های برقی را طی کنیم و همچنین در کارهای خودمان موفق شویم باید مسلمانان را از بین ببریم و مشکلات جهان ناشی از مسلمانان باشد.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است