چرا شاعر می گوید فصل غریبی سر آمد صفحه 100 فارسی نهم

31 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا شاعر می گوید فصل غریبی سر آمد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا امام رضا (ع) در شهر خراسان بیگانه و تنها نیست و هر سال میلیون ها زار دارد که آنها نیز به نوبه خود در آن شهر غریب هستند.

جواب خودارزیابی درس سیزدهم آشنای غریبان میلاد گل صفحه 100 فارسی نهم

21 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس سیزدهم آشنای غریبان میلاد گل از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا شاعر می گوید: »فصل غریبی سرآمد؟«
2. در شعر دوم، برای میلاد امام زمان (عج) چه توصیف هایی به کار رفته است؟
3. رهبران جامعه اسلامی، چه نقشی در هدایت مردم دارند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا امام رضا (ع) در شهر خراسان بیگانه و تنها نیست و هر سال میلیون ها زار دارد که آنها نیز به نوبه خود در آن شهر غریب هستند.
2. 1) تولد او به بهار تشبیه شده است. 2) روز عید عاشقان و عارفان است. 3) انگار بر جهان جانی دوباره دمیده شده است. 4) تمام گلستان پر از گل لاله شده است. 5) نجات بخش مردم جهان به دنیا آمده است.
3. دل های آنها را بیدار میکنند.راز و رمز زندگی صحیح را به آنها می آموزند، از گمراهی ها و نادانی ها نجاتشان می دهند.
4. با تفکر و تعقل در سیره و روش زندگی آنها و تدبر در سخنان حکمت آمیزشان.

معنی شعر درس سیزدهم آشنای غریبان میلاد گل صفحه 98 و 99 فارسی نهم

17 بازدید

معنی شعر صفحه ۹۸ و ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی شعر درس سیزدهم آشنای غریبان میلاد گل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

معنی حکایت سیرت سلمان صفحه 97 فارسی نهم

8 بازدید

معنی حکایت صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی حکایت سیرت سلمان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

انشا دو بند گاهی اوقات تنهایی پسندیده است صفحه 96 فارسی نهم

11 بازدید

جواب نوشتن صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم انشا درباره در مورد با موضوع دو بند گاهی اوقات تنهایی پسندیده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تنهایی در جایی پسندیده است که آدمی در آن اوقات فکر و اندیشه کند و درباره زندگی خود و اطرافیان فکر کند. در تنهایی بودن و به خود آمدن و در خود نگریستن بسیار ارزشمند است. اگر هنگام با هم بودن گناه می کنیم، غیبت و دروغ بر زبان جاری می کنیم. پس تنهایی نعمتی ارزشمند است که باید قدرش را بدانیم.

جواب نوشتن درس دوازدهم پیام آور رحمت صفحه 96 فارسی نهم

10 بازدید

جواب نوشتن صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس دوازدهم پیام آور رحمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.
2. مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.
3. با توجه به متن، گاهی اوقات تنهایی پسندیده است، در این باره، دو بند بنویسید .

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 3. تنهایی در جایی پسندیده است که آدمی در آن اوقات فکر و اندیشه کند و درباره زندگی خود و اطرافیان فکر کند. در تنهایی بودن و به خود آمدن و در خود نگریستن بسیار ارزشمند است. اگر هنگام با هم بودن گناه می کنیم، غیبت و دروغ بر زبان جاری می کنیم. پس تنهایی نعمتی ارزشمند است که باید قدرش را بدانیم.

جواب گفت و گو درس دوازدهم پیام آور رحمت صفحه 95 فارسی نهم

10 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس دوازدهم پیام آور رحمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. از رفتارهای پسندیده ای که در این درس خوانده اید، کدام رفتارها در مدرسه، کاربرد بیشتری دارد؟
2. هر گروه برای یکی از موضوع های رفتاری درس داستان یا خاطره یا حکایتی مناسب به کلاس عرضه کند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. توجه کردن به باطن افراد و انتخاب دوستان خوب که رفتار آن ها در رفتار ما تاثیر می گذارد، همکاری با بقیه دانش آموزان در مدرسه و پرهیز از قهر کردن و دعوا با دیگر دانش آموزان.

منظور از خداوند به دل ها و کردارتان مینگرد چیست صفحه 94 فارسی نهم

13 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم منظور از خداوند به دل ها و کردارتان مینگرد چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خدا زا همه کارها خبر دارد و برای خدای بزرگ نیت و عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار، چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در نیت برای خدا نیستند. فقط ظاهرشان برای خداست.

جواب خودارزیابی درس دوازدهم پیام آور رحمت صفحه 94 فارسی نهم

8 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس دوازدهم پیام آور رحمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. منظور از جمله «خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد». چیست؟
2. این درس را با درس پنجم (آداب زندگانی) مقایسه کنید و شباهت های آن را توضیح دهید.
3. بیت زیر با کدام بخش درس، ارتباط دارد؟
کمال است در نفس انسان، سخن تو خود را به گفتار، ناقص مکن
بوستان،سعدی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. خدا زا همه کارها خبر دارد و برای خدای بزرگ نیت و عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار، چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در نیت برای خدا نیستند. فقط ظاهرشان برای خداست.
2. درس پنجم هم مانند همین درس است مسلم است که پیروان حضرت رسول افکار مبارک ایشان را به کودکان خود توصیه کنند.
3. ای ابوذر به اندازه نیاز سخن بگوی.

معنی درس دوازدهم پیام آور رحمت صفحه 92 و 93 فارسی نهم

7 بازدید

جواب صفحه ۹۲ و ۹۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی درس دوازدهم پیام آور رحمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است