دانش آموزی می گوید که تولید کنندگان در هر زیستگاهی گیاهان اند شما چه فکر می کنید صفحه 157 علوم نهم

111 بازدید

جواب فکر کنید صفحه ۱۵۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم دانش آموزی می گوید که تولید کنندگان در هر زیستگاهی گیاهان اند شما چه فکر می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، موجوادت دیگری مانند جلبک ها، تک سلولی ها و فیتوپلانکتون ها نیز فتوسنتز می کنند.

آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند به هم وصل اند صفحه 157 علوم نهم

16 بازدید

جواب فکر کنید صفحه ۱۵۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند به هم وصل اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، زیرا مجموعه زنجیره های غذایی، شبکه غذایی و مجموعه شبکه های غذایی شبکه حیات را می سازند.
مثال: پرنده ای که در سیبری زندگی می کند به ایران هم مهاجرت می کند و وارد زنجیره غذایی می شود.

این زنجیره یکی از زنجیره های غذایی شکل ۱ است صفحه 157 علوم نهم

21 بازدید

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۵۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم این زنجیره یکی از زنجیره های غذایی شکل ۱ است از سایت نکس لود دریافت کنید.

این زنجیره، یکی از زنجیره های غذایی شکل 1 است: گیاه -> ملخ -> عنکبوت شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تعداد زنجیره ها زیاد است اما برای نمونه:
1. گیاه -> موش -> مار.
2. گیاه -> گوزن -> شیر.
3. گیاه -> خرگوش -> روباه.

گفته می شود وجود گراز و خرس در جنگل فوایدی دارد تحقیق کنید صفحه 154 علوم نهم

38 بازدید

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۵۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم گفته می شود وجود گراز و خرس در جنگل فوایدی دارد تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اهمیت گراز: پوزه دراز و محکمی که دارد و از ریشه درختان تغذیه می کند. در حین خوردن غذاهای گیاهی خاک را شخم می زنند. در بیابان و علف زارهایی که گراز وجود دارد به دلیل زیر و رو شدن خاک و پاشیده شدن آن روی دانه گیاهان، رویش و تنوع آنها بیشتر است (به همین دلیل به آنها تراکتور طبیعت می گویند).
نکته: البته برای زمین های کشاورزی مناسب نبوده و سبب نابودی محصول می شود. اهمیت خرس: با اینکه همه چیز خوارند ولی اکثرا از دانه و میوه گیاهان استفاده می کنند . پس از خوردن این دانه ها که در بدن خرس جذب نمی شود به همراه مدفوع (که خود نوعی کود محسوب می شود) روی خاک ریخته و با رسیدن رطوبت رویش پیدا کرده و سریعا رشد می کنند.

ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید صفحه 150 علوم نهم

23 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۱۵۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

چند نوع مختلف پر را به کلاس بیاورید. از هر پر، قطعه کوچکی را جدا کنید و در زیر میکروسکوپ، مشاهده کنید. ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید.
کدام نوع از پرها، استحکام بیشتری دارند؟ چرا؟
درباره نقشی که هر نوع از پرها در پرندگان دارند، گفت و گو و نتیجه را در کلاس، اراه کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قسمت اول) شاه پرها: دارای یک شاخه اصلی که در پایین توخالی و بالا توپر است و قسمت تو پر دارای شاخه های فرعی است.
پوش پر: دارای یک محور و یک ساقه اند و تمام بدن را فرا می گیرند.
کرک پر: نرم و ریز بوده و در زیر پوش پرها مخفی اند – مستقیما به پوست چسبیده اند.
قسمت دوم) شاه پرها: زیرا نقش مهمی در پرواز برای صعود و سقوط دارند و پرهای بلندی محسوب می شوند.
قسمت سوم) شاه پر: در بال برای پرواز و در دم برای تغییر ارتفاع – پوش پرها: پوشش سطح بدن را انجام می دهند – همچنین ایجاد انحنا در محل هایی مانند روی سر، جلوی چینه دان و جلوی بال (برای کاهش اصطکاک).
کرک پرها: نقش عایق بدن را دارند.

چگونگی مارمولک ها گاهی دم خود را قطع میکند اهمیت صفحه 149 علوم نهم

54 بازدید

جواب تحقیق و جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم چگونگی مارمولک ها گاهی دم خود را قطع میکند اهمیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به این کار مارمولک ها اتوتومی (خود بری) می گویند که هنگام احساس خطر و تماس یک موجود با دم مارمولک این کار صورت می گیرد – این کار با انقباض ماهیچه دم انجام می شود و فقط یک بار در طول عمر هر مارمولک رخ می دهد – پس از جدا شدن دم تا مدتی به دلیل وجود پیام های عصبی دم تکان می خورد که توجه صیاد را به خود جلب می کند و باعث فرار مارمولک می شود.

اهمیت و چگونگی آفتاب پرست در محیط های مختلف رنگ خود را تغییر می دهد صفحه 149 علوم نهم

49 بازدید

جواب تحقیق و جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم اهمیت و چگونگی آفتاب پرست در محیط های مختلف رنگ خود را تغییر می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آفتاب پرست ها با تغییر رنگ محیط رنگ خود را تغییر می دهند که به دلیل یک واکنش عصبی بوده و نشانه وارد شدن استرس به آنها است نه بدلیل استتار – این موجودات دارای رنگدانه ای بنام کروماتوفور هستند که زیر پوست قرار دارد (در سه لایه) به ترتیب از بالا به پایین: زرد و قرمز – آبی – سیاه.

درباره سم مارهای سمی و استفاده های آن اطلاعاتی جمع آوری کنید صفحه 148 علوم نهم

24 بازدید

جواب تحقیق و جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم درباره سم مارهای سمی و استفاده های آن اطلاعاتی جمع آوری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سم مارها دو نوع است:
1) هموتوکسین (زهر مختل کننده جریان خون) که روی سلول های خونی و رگ ها اثر می کند و آنها را تجزیه می کند و مهمترین نشانه آن عدم انعقاد خون است.
2) نوروتوکسین (زهر مختل کننده جریان عصبی) که روی اعصاب کنترل کننده دستگاه ها به ویژه قلب، تنفس و سیستم عضلانی اثر می کند و آنها را فلج می کند. از سم مارهای سمی در تولید انواع داروها استفاده می شود.

شاید تا به حال شما مار مارمولک و لاک پشت را دیده باشید صفحه 147 علوم نهم

22 بازدید

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم شاید تا به حال شما مار مارمولک و لاک پشت را دیده باشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

شاید تا به حال شما، مار، مارمولک و لاکپشت را دیده باشید. در مورد اینکه چرا به این جانوران، خزنده می گویند، گفت وگو کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا این جانوران دست و پای کوتاه دارند یا اصلا ندارند. به همین دلیل در هنگام حرکت بخش هایی از بدن به ویژه شکم روی زمین کشیده می شود.

درباره انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه آن اطلاعاتی را جمع اوری کنید صفحه 146 علوم نهم

49 بازدید

جواب تحقیق و جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم درباره انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه آن اطلاعاتی را جمع اوری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

ماهی های خاویاری دریای خزر، مرغوب ترین خاویار جهان را تولید می کنند. درباره انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه آن اطلاعاتی را جمع آوری و به کلاس گزارش دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ماهیان خاویاری به 6 گروه تقسیم می شوند:
1) تاس ماهی ایرانی 2) فیل ماهی (بلوگا) 3) ازون برون 4) تاس ماهی روسی 5) تاس ماهی برهنه (شیپ) 6) استرلیاد.
روش های استخراج خاویار: پاره کردن شکم – سزارین – شکافتن تخمدان (آنال).هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است