معنی دریافت جمله حیات حقیقی مردان خدا ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته سر برآورد صفحه 90 فارسی نهم

12 بازدید

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۹۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی دریافت جمله حیات حقیقی مردان خدا ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته سر برآورد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زندگی واقعی بعد از مرگ است.

چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت معرفی شده است صفحه 90 فارسی نهم

8 بازدید

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۹۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت معرفی شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون نیروهای عراقی در ابتدا به راحتی وارد شهر نشدند، مردم شهر و نیروهای مردمی تا جایی که توانستند تا آخرین نفس های خود مقاوت کردند پس از اشغال شهر نیز جوانان غیور ایرانی از سراسر کشور جمع شدند و با عملیاتی بزرگ، شهر را پس گرفتند.

جواب فرصتی برای اندیشیدن روان خوانی دروازه ای به آسمان صفحه 90 فارسی نهم

9 بازدید

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۹۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب فرصتی برای اندیشیدن روان خوانی دروازه ای به آسمان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا خرمشهر نماد هشت سال، مقاومت معرفی شده است؟
2. دریافت شما از جمله زیر، چیست؟
«حیات حقیقی مردان خدا، ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته، سر برآورد».

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون نیروهای عراقی در ابتدا به راحتی وارد شهر نشدند، مردم شهر و نیروهای مردمی تا جایی که توانستند تا آخرین نفس های خود مقاوت کردند پس از اشغال شهر نیز جوانان غیور ایرانی از سراسر کشور جمع شدند و با عملیاتی بزرگ، شهر را پس گرفتند.
2. زندگی واقعی بعد از مرگ است.

معنی کلمات و خلاصه روان خوانی دروازه ای به آسمان صفحه 89 و 90 فارسی نهم

8 بازدید

معنی کلمات و خلاصه صفحه ۸۹ و ۹۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم معنی کلمات و خلاصه روان خوانی دروازه ای به آسمان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

جواب نوشتن درس یازدهم زن پارسا صفحه 87 فارسی نهم

57 بازدید

جواب نوشتن صفحه ۸۷ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس یازدهم زن پارسا از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. هر یک از واژگان زیر با کدام نشانه جمع به کار نمی روند؟
2. با توجه به متن درس، واژه «دوست« در جمله زیر، به چه اشاره دارد؟
اگر کی دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است.
3. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

درباره یکی از زنان بزرگ شاهنامه فردوسی تحقیق کنید صفحه 86 فارسی نهم

23 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم درباره یکی از زنان بزرگ شاهنامه فردوسی تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از زنان بزرگ و نامی شاهنامه، تهمینه، همسر رستم و مادر سهراب است. تهمینه دختر شاه کابل است. او پس از ازدواج با رستم در آن جا می ماند. پس از به دنیا آمدن سسهراب او را تربیت می کند و نشانه های پدرش رستم را به می دهد.

درباره نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت و گو کنید صفحه 86 فارسی نهم

19 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم درباره نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زنان ایرانی، چه در انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس همراه و هم گام با مردان قدم بر داشتند. .
(نمونه های فراوانی وجود دارد شما می توانید از کسانی نام ببرید که آن ها را می شناسید).

جواب گفت و گو درس یازدهم زن پارسا صفحه 86 فارسی نهم

13 بازدید

جواب گفت و گو صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس یازدهم زن پارسا از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درباره نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت و گو کنید.
2. درباره یکی از زنان بزرگ شاهنامه فردوسی، تحقیق کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زنان ایرانی، چه در انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس همراه و هم گام با مردان قدم بر داشتند.
(نمونه های فراوانی وجود دارد شما می توانید از کسانی نام ببرید که آن ها را می شناسید).
2. یکی از زنان بزرگ و نامی شاهنامه، تهمینه، همسر رستم و مادر سهراب است. تهمینه دختر شاه کابل است. او پس از ازدواج با رستم در آن جا می ماند. پس از به دنیا آمدن سسهراب او را تربیت می کند و نشانه های پدرش رستم را به می دهد.

مهم ترین ویژگی های اخلاقی رابعه چه بود؟ صفحه 85 فارسی نهم

13 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم مهم ترین ویژگی های اخلاقی رابعه چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در کوتاهی جملات و دقیق و جزی بودن توضیحات مانند هم هستند و هر دو از متن ها و نثرهای تاریخی هستند.

چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید ؟ صفحه 85 فارسی نهم

14 بازدید

جواب خودارزیابی صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا نه در خانه لباسی داشت که نوزادش را در آن بپیچند و به چراغی که خانه را کرم و روشن کند.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است