دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت را بیان کنید صفحه 89 مطالعات اجتماعی نهم

352 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۸۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) آموزه های دین اسلام2) آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن اروپا زمینه های اقتصادی و سیاسی برمیگرده به واگذاری امتیازات و ضربه به کشاورزی و صنعت کشور و در نتیجه گسترش بیکاری. همچنین افزایش مالیات ها.

از این موضوع تاریخی برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی چه پندی می توان گرفت صفحه 84 مطالعات اجتماعی نهم

107 بازدید

جواب به کار ببندیم صفحه ۸۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم از این موضوع تاریخی برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی چه پندی می توان گرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

کاهش تعداد کارگاه های بافندگی در دوره قاجار از نظر اقتصادی چه آثار و نتایجی برای مردم ایران داشت صفحه 84 مطالعات اجتماعی نهم

153 بازدید

جواب به کار ببندیم صفحه ۸۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم کاهش تعداد کارگاه های بافندگی در دوره قاجار از نظر اقتصادی چه آثار و نتایجی برای مردم ایران داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

دلیل کاهش تعداد کارگاه های بافندگی در دو شهر شیراز و اصفهان چه بوده است صفحه 84 مطالعات اجتماعی نهم

302 بازدید

جواب به کار ببندیم صفحه ۸۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلیل کاهش تعداد کارگاه های بافندگی در دو شهر شیراز و اصفهان چه بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

درباره زندگانی و خدمات میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی خلاصه ای از زندگی نامه او صفحه 84 مطالعات اجتماعی نهم

129 بازدید

جواب به کار ببندیم صفحه ۸۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم درباره زندگانی و خدمات میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی خلاصه ای از زندگی نامه او از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

لغو این امتیاز چه سودی برای مردم داشت؟ تتون و تنباکو در چه تاریخی امتیاز لغو شد؟ صفحه 83 مطالعات اجتماعی نهم

92 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم لغو این امتیاز چه سودی برای مردم داشت؟ تتون و تنباکو در چه تاریخی امتیاز لغو شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون مردم دیگر مجبور نبودند طبق این قرار داد محصولات خود را به قیمت کم فقط به تالبوت بفروشند. بلکه بعد از این به هرکسی یا به هر دولتی می توانستند بفروشند. به تاریخ 17 شهر جمادی الاولی 1309 هجری قمری.

چرا ناصرالدین شاه امتیاز توتون و تنباکو را لغو کرد؟ صفحه 83 مطالعات اجتماعی نهم

107 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا ناصرالدین شاه امتیاز توتون و تنباکو را لغو کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی :ناصرالدین شاه چون وحدت مردم و روحانیون را در مخالفت با قرارداد دید و قدرت وحکومت خود را در خطر دید آن را لغو کرد.

این فرمان توسط چه کسی صادر و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شد؟ صفحه 83 مطالعات اجتماعی نهم

75 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم این فرمان توسط چه کسی صادر و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این فرمان توسط آیه الله میرزای شیرازی صادر شد.

موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟ صفحه 83 مطالعات اجتماعی نهم

267 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از نظر اجتماعی :
این نهضت نخستین حرکت جدی مردم برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی بود و حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه را در مردم تقویت کرد.
از نظر سیاسی:
به حکومت فهماند که مردم بیدارند.مردم نیز شهامت حضور در صحنه را با تبعیت از مرجعیت دینی به دست آوردند و استعمار گران به نقش مراجع و نفوذ آنها در مردم حتی بیشتر از حاکمان پی بردند.

دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟ صفحه 83 مطالعات اجتماعی نهم

119 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مردم و به ویژه بازرگانان با آگاهی از نتایج زیانبار این امتیاز، در شهرهای مختلف شروع به اعتراض و مخالفت کردند. روحانیان در صف مقدم این اعتراض قرار گرفتند و خواهان لغو امتیاز تنباکو شدند.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است