هنگام وضو گرفتن کسی با تلفن وی تماس بگیرد و او مشغول صحبت با او شود و بعد از پایان صحبت وضوی خود را ادامه دهد وضوی مکلف صحیح است یا باطل صفحه 68 پیام های آسمان نهم

25 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم هنگام وضو گرفتن کسی با تلفن وی تماس بگیرد و او مشغول صحبت با او شود و بعد از پایان صحبت وضوی خود را ادامه دهد وضوی مکلف صحیح است یا باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضو باطل است، زیرا طبق موالات که از شروط وضوی صحیح است، کارهای وضو باید پشت سرهم انجام شود و نباید بین آن ها فاصله بیفتد.

در هنگام سفر از آب رودخانه وضو می گیرد وضوی مکلف صحیح است یا باطل صفحه 68 پیام های آسمان نهم

7 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در هنگام سفر از آب رودخانه وضو می گیرد وضوی مکلف صحیح است یا باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضو صحیح است، زیرا آب رودخانه جاری و عمومی است و وضو با آن صحیح است.

آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گلاب وضو می گیرد وضوی مکلف صحیح است یا باطل صفحه 68 پیام های آسمان نهم

7 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گلاب وضو می گیرد وضوی مکلف صحیح است یا باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضو باطل است، زیرا آب گلاب مضاف است و وضو با آب مضاف صحیح نیست.

با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید صفحه 66 پیام های آسمان نهم

8 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : افزایش طول عمر.
مسجد شدن بستر در هنگام خواب.
و اجر نماز پیدا کردن خواب.

سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمه الله علیه را بیان کنید صفحه 61 پیام های آسمان نهم

9 بازدید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمه الله علیه را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خلوص نیت در دشمنی با ابر قدرت ها 2) عابدی شب زنده دار 3) سیاستمداری آگاه.

توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند؟ صفحه 61 پیام های آسمان نهم

9 بازدید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا ولی فقیه اسلام شناسی است دانا، شجاع، مدیر و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی، از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند و نمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشور اسلامی مانع اجرای دستورات خدا شوند.

چه چیزی باعث شد تا امام مهدی (عج) به دستور خداوند از نظرها غاب شود؟ صفحه 61 پیام های آسمان نهم

6 بازدید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چه چیزی باعث شد تا امام مهدی (عج) به دستور خداوند از نظرها غاب شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دستور خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و شرایطی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشد، ظهور کند.

عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد؟ صفحه 79 مطالعات اجتماعی نهم

14 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عباس میرزا همچنین برای آگاهی از اوضاع کشورهای اروپایی، دستور داد کتابهایی را در موضوع تاریخ آن کشورها به فارسی ترجمه کنند.

چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟ صفحه 79 مطالعات اجتماعی نهم

10 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) عباس میرزا در جریان جنگ با روسیه شاهد پیشرفتهای علمی، صنعتی و نظامی آن کشور و دیگر کشورهای اروپایی شد و متوجه شد که با وجود تعداد زیاد سپاهیان ایران و دلاوری و فداکاری آنها، روسها به دلیل برخورداری از دانش و تجهیزات پیشرفته نظامی پیروز شدند. سرانجام به این نتیجه رسید کهباید تغییراتی در کشور ایجاد کند.
ب) فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون جدید بود. این افراد و کسان دیگری که پس از این ها برای تحصیل در رشته های فنی، نظامی و پزشکی به اروپا رفتند، به تدریج زمینه آشنایی ایرانیان را با دستاوردهای تمدن اروپا فراهم آوردند.

هدف دولت انگلستان از جداکردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران چه بود؟ صفحه 77 مطالعات اجتماعی نهم

12 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هدف دولت انگلستان از جداکردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مهمترین مستعمره انگلستان، یعنی هندوستان، با ایران همسایه بود. حفظ این مستعمره برای انگلستان اهمیت حیاتی داشت؛ بنابراین، هدف دولت انگلستان از جداکردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران حفظ این مستعمره و جلوگیری از نفوذ کشورهای رقیب از طریق ایران به هندوستان بود.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است