برخی افراد مخالف دستورات خداوند مانند نماز نیستند اما با بهانه های مختلف از انجام آن شانه خالی می کنند آیا این افراد می توانند ادعا کنند که ما خدا را دوست داریم؟ چرا؟ صفحه 118 دین و زندگی دهم

6 بازدید

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۱۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم برخی افراد مخالف دستورات خداوند مانند نماز نیستند اما با بهانه های مختلف از انجام آن شانه خالی می کنند آیا این افراد می توانند ادعا کنند که ما خدا را دوست داریم؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) پیروی از خداوند.
ب) دوستی با دوستان خدا.
پ) بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آن.

بزرگترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسان ها را معرفی کنید صفحه 116 دین و زندگی دهم

7 بازدید

جواب برسی صفحه ۱۱۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم بزرگترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسان ها را معرفی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

با بررسی دنیای امروز، بزر گترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسان ها را معرفی کنید و سپس راه های موثر برای مقابله با آنان را که همه ستمدیدگان جهان بتوانند انجام دهند، پیشنهاد دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بزرگ ترین دشمنان خداوند در دنیای امروز کسانی اند که برای بدست آوردن منافع شخصی دست به ظلم و ستم و گمراه کردن مردم می زنند تنها راه مبارزه با این ستم کاران اتحاد مظلومین دنیا و قیام علیه ظالمان است.

چرا در روز قیامت انسان با همان هایی که در دنیا آنها را محبوب خود قرار داده است همراه و هم نشین می شود و به سرانجام همان ها دچار خواهد شد؟ صفحه 112 دین و زندگی دهم

7 بازدید

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۲ کتاب دین و زندگی پایه دهم چرا در روز قیامت انسان با همان هایی که در دنیا آنها را محبوب خود قرار داده است همراه و هم نشین می شود و به سرانجام همان ها دچار خواهد شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به این که محبت سبب می شود محب به محبوب نزدیک شود تا حدی که محب به محبوب تبدیل شده و در او فنا می شود بنابراین در روز قیامت با چیزی محشور می شود که با او یکی شده و در واقع یک وجود شده اند اما در دو جسم هستند.

مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟ صفحه 106 دین و زندگی دهم

7 بازدید

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۰۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی از وجود ایشان در حد توان خود استفاده کرده و تبعیت کنیم و سعی کنیم خود را به راه و روش ایشان نزدیک ترکینم.

برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب به خداوند چه اقداماتی لازم است؟ صفحه 106 دین و زندگی دهم

8 بازدید

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۰۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب به خداوند چه اقداماتی لازم است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) تصمیم و عزم برای حرکت.
ب) عهد بستن با خدا.
ج) مراقبت.
د) محاسبه و ارزیابی.

چه عواملی می تواند مانع اجرای تصمیم شود صفحه 101 دین و زندگی دهم

11 بازدید

جواب برسی صفحه ۱۰۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم چه عواملی می تواند مانع اجرای تصمیم شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

طی هفته جاری با توجه به جدول حقوق مخاطب صفحه 119 تفکر و سواد رسانه ای دهم

8 بازدید

جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۱۹ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم طی هفته جاری با توجه به جدول حقوق مخاطب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

چگونه از مخاطب منفعل به فعال تبدیل شویم صفحه 112 تفکر و سواد رسانه ای دهم

11 بازدید

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه ۱۱۲ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم چگونه از مخاطب منفعل به فعال تبدیل شویم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

اگر شما دچار معلولیت بودید چه میکردید صفحه 109 تفکر و سواد رسانه ای دهم

10 بازدید

جواب فعالیت گروهی صفحه ۱۰۹ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم اگر شما دچار معلولیت بودید چه میکردید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

تصور شما از یک آدم معلول یا کم توان چیست صفحه 109 تفکر و سواد رسانه ای دهم

9 بازدید

جواب فعالیت گروهی صفحه ۱۰۹ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصور شما از یک آدم معلول یا کم توان چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است