کدام بیماری ژنتیکی بر اثر از دست رفتن ساختار هموگلوبین به وجود می آید

690 بازدید

بیماری ژنتیکی بر اثر از دست رفتن ساختار هموگلوبین

کدام بیماری ژنتیکی بر اثر از دست رفتن ساختار هموگلوبین به وجود می آید

هموگلوبین بدن :

هموگلوبین بدن وظیفه ی حمل اکسیژن در بدن را دارد که باعث تنفس و اکسیژن رسانی و تنفس سلولی میشود اگه هموگلوبین نبود ما زنده نبودیم . بعضی افراد با مشکل کمبود هموگلوبین مواجه میشوند که این افراد یا گل بول قرمزشان کم است یا گلبول های قرمزشان شکلشان فرق میکند و نمیتوانند هموگلوبین زیادی در خود جای دهند . کاهش هموگلوبین امراض بسیاری را به وجود می آورد که در ادامه آن هارو میگیم .

تلاسمی هموفیلی سندرم داون :

سندرم داون که اصلا به هموفیلی بودن ربط نداره و یک بیماری ژنتیکی هستش که با احتمال کم برای همه ممکنه به وجود بیاد که در عرف جامعه به آن منقول میگویند . هموفیلی هم یک بیماری مربوط به وراثت دیگه ای است که اونم اصلا ربطی به موضوع نداره و گزینه ی اصلی تلاسمی است که سوال جواب بیشتر بدانیم امروز ما هستش که تلاسمی از کمبود هموگلوبین یا خرابی آن به وجود می آید . در این بیماری هموگلوبین ساختار خود را از دست میدهد و باعث انتقال کمتر اکسیژن به سلول های بدن میشود .


دیدگاه شما