زندگینامه و بیوگرافی هاشم تفکری بافقی

515 بازدید

زندگینامه و بیوگرافی هاشم تفکری بافقی

کارگردان موفق تلویزیون هاشم تفکری بافقی کارگردان برنامه پر مخاطب از لاک جیغ تا خداست او جوانی است که در سالهای اخر دبیرستان بادیدن یک مستند لبنانی بنام (روح الله) متحول میشودوتصمیم میگیرد رشته تاتر یا سینما بخواند فقط به این خاطر که بتواند حرف هایش و اعتقاداتش را به نسل جوان منتقل کند در زمانی که جنگ نرم از سالها قبل شروع شده وبه شدت باور ها واعتقادات جوانان کشورمان مورد هدف دشمن قرار گرفته در عصری که  کمبود کارگردان های متعهد و ساخت برنامه های ارزشی احساس میشود .

 

زندگینامه هاشم بافقی :

گویی خداوند انتخابش کرده ومسولیتی بزرگ بر دوشش نهاده وارد دانشگاه سوره  شده در رشته تاتر فارغ التحصیل میشوداز سختی ها وشکست ها با سربلندی عبور میکند و حالا جوان موفقی است که خیلی ها از برنامه زیبا وصادقانه اش تاثیر پذیرفته انددر چنین برهه ای که متاسفانه بعضی کارگردان هادانسته یاندانسته در کارهایشان مروج بی دینی’خوشگذرانی،ظواهر زندگی واشرافیگری و عیاشی  در خانواده ها هستندوجود چنین افرادانقلابی در حوضه سینما وتلویزیون باعث مسرت و خوشحالی است به امید موفقیت بیش از پیش برای این جوان مخلص که  کار فرهنگی بزرگی در جامعه انجام میدهد که بنظرم کم از کار علما وبزرگان دین نیست .


دیدگاه شما