علت مرگ امیر محمد مدنی بازیکن امید پرسپولیس

157 بازدید

ماجرایی مرگ امیر محمد مدنی بازیکن 23 ساله پرسپولیس

اخیرا مشاهده کردیم که در کانال های مختلف راجع به مرگ بازیکن پرسپولیس بحث های مختلفی می شود. بعد از تحقیقات بسیار فهمیدیم که این بازیکن ۲۳ ساله که در اخبار مرگش منتشر شده است بازیکن تیم اصلی پرسپولیس نیست و جزوه بازیکنان امید پرسپولیس بود که اسمش امیرمحمد مدنی است .

 

علت مرگ امیر محمد مدنی

 

اخباری که در تلگرام منتشر شده است گویای این است که امیر محمد مدنی بازیکن امید پرسپولیس که در راه آهن هم بازی می کرد به دلیل عارضه و ایست قلبی دار فانی را وداع گفته است این حادثه بسیار دردناک بود و امیدواریم  ورزشکارانی مثل هادی نوروزی و غیره در ارتفاع اوانی زندگی خود را از دست ندهند به خانواده امیر محمد مدنی تسلیت عرض می نماییم.