مرگ بر حسن روحانی | شعار حقیقت دارد ؟

170 بازدید

مرگ بر حسن روحانی شعار حقیقت دارد ؟

اخیرا شاهد شعار های مرگ بر حسن روحانی شنیده میشود که در نکس لود میتوانید پیگیری کنید . آیا این شعاری که گفته میشود جایی گفته شده است ؟ در واقع این شعار را چه کسی درست کرده است .

مرگ بر حسن روحانی | شعار حقیقت دارد ؟

قطعا کسانی این شعار را درست کرده اند که نه اصولگرا هستند نه اصلاح طلب بلکه ضد انقلابانی هستند که میخواهند میان مردم تفرقه بندازند و دوقطبی شدیدی در جامعه ایجاد کنند .

 

شعار مرگ بر حسن :

این شعار را شبکه های ضد انقلاب همچون بی بی سی درست کرده اند و شایعه کرده اند که در ایران این شعار ها سرداده میشوند ولی حقیقت این است که هدف آن ها فقط تفرقه و 2 قطبی سازی کشور با بد ترین اعمال و کار هاست .

مرگ بر حسن روحانی


دیدگاه شما