مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده

119 بازدید

محل وقوع و خسارت های وارده

مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ایران

مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده

زمین لرزه های 50 سال اخیر

زمین لرزه های شدید ایران در 50 سال اخیر که خیلی معروف هستند و ایران یکی از لرزه خیز ترین کشور های جهانه . زلزله یکی از ترس و خوف هایی هستش که برای بعضی ها مخصوصا برای من هست که خیلی از زلزله میترسیدم . زلزله در کنار رشته کوه های ایران که منتهی به کوهه زیاد تر از بقیه بخش ها در جهانه . مقدار زلزله ها این زمان کمتر و خسارت وارده آن هم به دلیل پیشرفت های ساختمان سازی بیشتر شده است .

مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده

زمین لرزه های مهم سال های اخیر ایران زلزله بم بود که خسارت جانی و مالی زیادی داشت . این خسارت های زلزله بدلیل این که ساختمان ها در آن موقع از نظر ساختاری ضعیف بودند بیشتر بوده است . زلزله ی بعدی مربوط به زلزله ی دیلمقان سلماس بوده که نزدیک 7 ریشر بوده و خسارت بسیار زیادی داشته است . زلزله دیلمقان چون شب اتفاق افتاد حدود ساعت 2 خسارت های جانی زیادی داشت و بیشتر افراد در خواب به رحمت خدا رفتند . قبل از زلزله دیلمقان یک زلزله خفیف پس لرزه آمده بود که بعضی از مردم برای احتیاط در پارک ها و بیرون خوابیده بودند که جان سالم به در بردند . زلزله های 50 سال اخیر دیگری نیز هستند که در یاد ندارم . هرکس بلده توی نظرات بگه تا به پست اضافه کنیم .

دیدگاه شما