آیا گوجه سبز چاق کننده است ؟

196 بازدید

آیا گوجه سبز چاق کننده است ؟

ایا با خوردن گوجه سبز که بسیار ترش است موجب چاق شدن میشود یا لاغر میکند از نکس لود دریافت کنید . مطالب راجع به گوجه سبز در اینترنت به راحتی قابل دریافت است .

آیا گوجه سبز چاق کننده است ؟

گوجه سبز محصولی است که طرفدار زیادی دارد و در فصل خاصی رشد میکند حتی فکر کردن به گوجه سبز آب دهان را راه میندازد و موجب ترشرحات بزاق میشود .

 

آیا گوجه سبز چاق کننده است ؟

خیر گوجه سبز بدلیل داشتن فیبر و بدون قند بودن هیچ گونه چاقی به همراه نمی آورد

گوجه سبز چاق کننده