جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 8 الکترون.