جواب خودارزیابی صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم به نظر شما چرا آثار فرهنگی آیینه احوال و افکار جامعه است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا زبان هر دوره ای پایه باورها ارزش های دینی و اخلاقی و به طور کلی بربنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

مبین : زیرا این آثار نشان دهنده ی طرز فکر،آداب و رسوم، زبان، و ملیت ما است..