جواب جدول فعالیت صفحه ۲۰ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم چند نمونه از آثار و نتایج دفاع در برابر تهاجم بیگانگان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آثار و نتایج دفاع : حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه سربلندی و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان پیشگیری از طمع و تجاوز سایر کشورها جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه.

ناشناس : سود آموزی نسل آینده داشتن امنیت وراحت زنگی کردن مردمبرداشت حکومت ظالمانه شاهنشاهی.