جواب فعالیت بحث کلاسی صفحه ۷۷ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم آداب معاشرت یعنی چه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : اداب معاشرت مجموعه رفتار های درستی است که در برخورد عاقلانه باید از خود نشان دهیم تا احترام شان و منزلتمان حفظ شود.

امیر : اداب معاشرت ادابی است که برای رعایت احوال دیگران و ابراز محبت به وجود امده است.