جواب ایستگاه تفکر صفحه ۱۷ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) مطالعه ی قرآن کریم 2) مطالعه کتب اسلامی 3) سوال و پرسش از علمای دین.

آنیسا عبداللهی مبرهن : ما می توانیم با قرآن خوندن و خواندن کتاب های دینی و مذهبی با آموزه ای پیامبران آشنا شویم.