جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب از سایت نکس لود دریافت کنید.

کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می شود. برای نشان دادن این واقعیت که «بخار آب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ، یکسان نیست.» آزمایشی طراحی کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بهتر است از گیاهانی که ساقه مناسبی داشته و در گلدان و یا آب است استفاده شود.