جواب تحقیق و جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۴۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم اهمیت و چگونگی آفتاب پرست در محیط های مختلف رنگ خود را تغییر می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آفتاب پرست ها با تغییر رنگ محیط رنگ خود را تغییر می دهند که به دلیل یک واکنش عصبی بوده و نشانه وارد شدن استرس به آنها است نه بدلیل استتار – این موجودات دارای رنگدانه ای بنام کروماتوفور هستند که زیر پوست قرار دارد (در سه لایه) به ترتیب از بالا به پایین: زرد و قرمز – آبی – سیاه.

حدیثه : آفتاب پرست ها در محیط های مختلف رنگ خود را تغییر می دهند در لایه بیرونی پوست خود قرمز یا زرد دارند در لایه میانی رنگ آبی و در لایه زیرین رنگ سیاه قرار دارد بین یاخته هایی که در قسمت زیرین پوست قرار دارند راهای بین یاخته ای است که به این رنگدانه ها اجازه حرکت می دهند حرکت این مواد قرار گرفتن این رنگ دانه ها در محل های مختلف موجب تغییر رنگ می شود.