جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم جدولی با دوستون رسم کنید در یک ستون فواید و اهمیت های جنگل های آمازون و در ستون دیگر علل تخریب آنها را فهرست کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.