آموزش نحوه کامل دلت اکانت تلگرام دیلیت اکانت تلگرام چگونه است http://my.telegram.org/deactivate مراجعه کنید و یا اینجا کلیک کنید از سایت نکس لود دریافت کنیم.

آموزش نحوه دیلیت اکانت تلگرام

آموزش نحوه دیلیت اکانت تلگرام

بسیاری از افرادی که در اینترنت مشاهده می کنید کارهای مختلفی را برای دلت کردن اکانت تلگرام خود تست کرده اند و در آخر به نکته پی بردند که در عنوان این مطلب نیز آمده است آدرس سایت که در عنوان مطلب آمده است تلگرام است که باید به سایت تلگرام بروید و در آنجا اکانت خود را دلیت کنید و در خود نرم افزار تلگرام نمی شود تلگرام را دلیت اکانت کرد شما باید به این سایت مراجعه کنید http://my.telegram.org/deactivate مراجعه کنید و یا اینجا کلیک کنید و اس ام اسی به گوشی و شماره شما خواهد آمد تا تاییدیه خود را برای ارسال کد دلیت اکانت تلگرام انجام بدهید و پس از آن اکانت شما غیر فعال و دلت خواهد شد در نظرات پایین لطفاً هرگونه مشکلی دارید بپرسید تا جواب بدهیم.