جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی درباره معنی و مفهوم آنچه امام صادق در مورد کشاورزی فرمودند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سخن امام جعفر صادق (ع) اهمّیّت و ارزش کشاورزی را نشان می دهد. کاری پر زحمت که درآمدی حلال دارد. ما مسلمانان در انتخاب شغل و نحوه ی انجام آن بایستی به حلال یا حرام بودن آن توجّه کنیم.

ناشناس : کشاورزی و درختکاری به خدا قسم هیچ کاری برای مردم حلال تر و پاکیزه تر نیست چون کشاورزان و درختان و نهال هارا همانند فرزندان خود دوست دارند وبه انها میرسند تا رشت کنند حتی از خواب خود میزنند هنگام رشد انها خوشهال و هنگام خشک شدن غصه میخورند و برای انها رنج و زحمت فراوان میکشند کشاورزی پاکیزه ترین کار است.

ناشناس : یعنی کسی که کشاورزاست زحمت وسختی زیادی می کشدوبه خاطرهمین حلال است.
ایشان به معنی،مفهوم وسختی کاراشاره می کند..