آن چیست که اگر غذا به آن بدهی زنده است و اگر آب به آن بدهی میمیرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آتش.