جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم آیا اخلاق و رفتار پیرزن در روستاییان و خووان تاثیر داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

سوگند : بله، روستاییان با رفتار خوبشان باعث شدند تا خووان از کارهای گذشته اش پشیمان شود و ان را رها کند. و همچنین از طمع و زیاده خواهی نیز دست بردارد.