جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰۰ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم آیا تغییر نظر خوب است یا بد چرا با مثال توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.