جواب تدبر در قرآن صفحه ۸۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم آیا خطر بازگشت به ارزشهای دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، این خطر بازگشت به دوران جاهلی برای تمام زمان هاست و در صورتی که معیار و ملاک صحیحی برای کارهای خود نداشته باشیم همیشه در کمین ماست.