جواب تجربه های بیشتر صفحه ۱۰۰ کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم آیا در آواهای کشور ما هم آواهایی با ساختار موزون و هم آواهایی بدون ضرب های منظم وجود دارد پیدا کنید کدام نوع آنها با ضرب های منظم و کدام بدون ضرب های منظم اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.