جواب گفت و گو صفحه ۱۰۴ کتاب علوم تجربی چهارم آیا ماهی ببر و عقاب می توانند در هر جایی زندگی کنند؟ به چه دلیل؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، چون باید شرایط مناسب برای زندگی در آن محیط برای آنها فراهم باشد.