جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم کسانی که امسال به بلوغ می رسند آیا می توانند از مرجعی که از دنیا رفته است تقلید کنند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر.