جواب فکر کنید صفحه ۶۰ کتاب علوم تجربی پایه ششم آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال حرکت نیز اثر می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، چون آب و هوا نیز نروی اصطکاک ایجاد می کنند و در نتیجه کشتی و هواپیما برای حرکت نیاز به نیروی دارند که بر نیروی اصطکاکی که به وسیله آب و هوا ایجاد می شود غلبه کنند.

نویسنده :‌من درحد اینکه نیروی اصطکاک در هوا اب زمین و هر جایی که انسان زندگی میکند نیروی اصطکاک وجود دارد.