جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم آیا همه سرخرگ ها خون روشن و همه سیاهرگ ها خون تیره دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست است علت نام گذاری این رگ ها مسیر حرکت خون در داخل آن هاا ست به عبارت دیگر به همه ی رگ هایی که خون را وارد قلب می کنند سیاهرگ و به همه رگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند سرخرگ می گویند و ربطی به تیره و روشن بودن خون درون آن ها ندارد. .

ناشناس :
خیر. افکار زیادی ذهن ما را در گیر کرده و می خواهیم با توجه به اسم اندام و.. عملکرد ، رنگ و … کار و وظیفه آن را حدس بزنیم
یک مثال برای جملات بالا سیاه رگ و سرخ رگ می باشد.