جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آیا ویژگی های طبیعی یک ناحیه مثل آب و هوا رودها بریدگی سواحل پستی و بلندی ها و پوشش گیاهی بر فعالیت های انسان و زندگی او تاثیر دارد؟ چطور؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله – زیرا تمامی فعالیت ها ونیازهای انسانی از تهیه خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا شیوه رفتارهای اجتماعی و خلقیات و تجارت همه و همه از طبیعت تاثیر پذیرفته اند.