جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰۰ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم آیا پل خوشبختی وجود دارد پل خوشبختی برای شما چه معنایی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

یاسین : پل خوشبختی پلی است که برای رسیدن به اهداف و آرزوهایی که برای ما مهم هستند و زندگی ما را تغییر می دهند باید از روی آن عبور کرد و در این راه باید موانع و سختی ها را با تلاش و پشتکار پشت سر نهاد و به هدف رسید.

مهر : پل خوشبختی ، همان اراده قوی و باور داشتن توانایی هاست.