جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۵ کتاب دین و زندگی پایه دهم آیا گروهی که راه بی توجهی و عفلت از مرگ را پیش می گیرند شیوه درستی را انتخاب کرده اند چرا ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر زیرا اینان عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهند داشت و هیچ گاه به آرامش حقیقی نمیرسند.