جواب صفحه ۵۷ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم مهمترین برنامه های آینده بسیج مدرسه یا محله از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

دانش آموز بیچاره : ایجاد روحیه بسیجی در دانش آموزان،ارتقاء روحیه در دانش آموزان و تشویق دانش آموزان ب معنویات.

تیناصحرانورد : ۱_ماموریت مهم بسیج دانش آموزی مقابله با جنگ نرم دشمن است.
۲_اولویت برنامه های بسیج دانش آموزی با رویکرد تربیتی جهت گیری انقلابی است.

فاطمه : مقابله با تهدیدات نرم دشمن ،توانمندی دانش اموزان با معرفت دینی،بصیرت اجتمایی و ارتقا سطح علمی و همچنین ایجاد جنبش مثبت اجتماعی ،خدمات رسانی و پرورش نخبگان.

نویسنده : 1-برگزاری مسابقات ورزشی2-برگزاری اردوهای یک روز فرهنگی و ورزشی3-اوردن جوانان به بسیج