جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم آینه کوژی را در برابر صورت خود بگیرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

آینه کوژی را در برابر صورت خود بگیرید و آن را به آرامی به صورت خود دور و نزدیک کنید. با توجه به ویژگی های تصویر تشکیل شده در آینه، عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر در آینه های کوژ، همواره ،­،­،­ از جسم، ،­،­،­ و ،­،­،­ است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تصویر در آینه های کوژ، همواره …گوچکتر… از جسم، …مستقیم… و …مجازی… است