جواب برایم بگو صفحه ۹ کتاب هدیه های آسمان پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی آیه 10 سوره حجرات کدام شاخه گلها را معرفی میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ب) ترجمه‌ی آیه: مؤمنان برادر یکدیگرند. پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید. مِهر و محبّت : مؤمنان برادر یکدیگرند رفتار زیبا : پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید پرهیزگاری : تقوای الهی پیشه کنید.