علت و ماجرای واژگونی اتوبوس حامل گردشگران اصفهانی در گردنه حیران اردبیل استارا

امروز به اتوبوسی حامل گردشگران اصفهانی در جاده اردبیل آستارا واژگون شد ۸ نفر از این افراد به بیمارستان اردبیل و نمین منتقل شدند واژگونی اتوبوس ۲۷ مصدوم بر جای گذاشته است که این حادثه مورد فوتی ندارد ولی حال بسیاری از آنها وقتی من است .

تعداد کشته شدگان واژگونی اتوبوس گردشگران اصفهانی

اتوبوس واژگون شده در گردنه حیران ۳۷ مسافر داشت که دست کم ۳۱ نفر آن هم ازتون شده است و حال ۱۰ نفر از آنان بسیار وخیم است که احتمال خودی وجود دارد در ادامه اخبار بیشترین راجع به واژگونی اتوبوس در گردنه حیران برای شما خواهیم گذاشت .