در برنامه زندگی آقای قرائتی که مستقیم پخش می شود یک نفر که همه آن را میشناسین آقای دوربینی خودش را جلوی دوربین آورده بود تا همه ببینند و مثل دفعه های قبلی می خواست از این تریبون سوء استفاده کنند ولی آقای قرائتی به گفته برو بیرون و او را جمع کردم و بردند.

علت اخراج آقای دوربینی توسط حجت الاسلام قرائتی

آقای دوربینی که جلوی دوربین نشسته بود و حواس آقای قرائتی را پرت کرده بود توسط او از مجلس اخراج شد. آقای قرائتی یکی از افراد برجسته و علمای دین اسلام است که مواظب است که حرکتی انجام ندهد کسی ناراحت شود ولی در اینجا بود که به او گوشزد کنند تا دست از این کار خود بردارد و این فرد برای گوش دادن به حرف های حجت الاسلام قرائتی نیامده بود و در آنجا به حواس پرتی وی مشغول شده بود. آقای دوربینی به عمل جلوی دوربین نشسته بود تا همه او را ببینند حجت الاسلام قرائتی پس از مدتی گفت بیاید این را ببرید با همه توی دوربین تو را دیده اند صد بار همه تو را در تلویزیون دیده اند و جلوی دوربین بود و انا سیر نشده ای. به زودی کلیپ این فیلم منتشر می شود ولی شما با سایت ما همراه باشید و نظر خودتان را راجع به این کلیپ و فیلم هم بفرستید.