جواب کامل کنید صفحه ۶۱ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی ادامه داستان کودک شجاع از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آنها دوست داتند تا همانند محمد شجاع بودند و از مامون و سربازانش نمی ترسیدند. بچه ها دور محمد جمع شدند و به او آفرین گفتند و از کاری که کرده بود شگفت زده بودند. محمد به بچه ها گفت : جز از خداوند بزرگ از هیچ کسی نترسید.