جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شخص روزه دار با وجود اینکه آب و غذا در اختیار دارد ولی به منظور اطاعت از دستور خداوند سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند. درختان مناطق کوهستانی و کم آب هم برای رشد کردن و استوار ماندن، با سختی های زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

پژمان مسجدی : ثروت مندان هرگز گرسنگی را حس نمی کند.