جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم ارزش و عظمت لغت نامه ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاهنامه ی فردوسی.