جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم ارکان نماز چند تاست به ترتیب آنها را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ارکان نماز پنج چیز است:
1) نیت.
2) تکبیره الاحرام.
3) قیام.
4) رکوع.
5) سجود.