جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۷ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم چرا خلیفه عباسی از آزادی امام حسن عسکری و ارتباط او با مردم میترسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون آن ها از افزایش آگاهی مردم نسبت به ظلم و ستم حکومت، افزایش ایمان مردم به خدا و در ننتیجه قیام علیه این حکومت ظالم خود و سرنگونی آن می ترسیدند.

فاطمه : چون میترسیدند مردم قیام کنند و به حرف های امام حسن عسگری گوش بدهند.