جواب برایم بگو صفحه ۱۱۳ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان آیا نادر و دوستانش می توانستند از بررسی روزنامه دیواری خود توسط داوران جلوگیری کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، چون روز مسابقه فرا رسیده بود و همه گروه ها، کارهای خود را آماده کرده بودند و روز داوری فرا رسیده بود.

ترانه : چون روز مسابقه بود ونادر و دوستانش روزنامه را کامل نکردند وبدخط نوشتند و تزیین نکردند.