جواب فعالیت صفحه ۶۲ کتاب مطالعات اجتماعی کلاس چهارم ابتدایی دلایل از بین رفتن ساسانیان و ورود اسلام به ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مردم در اواخر حکومت ساسانی به دلیل مالیات های زیاد و محرومیت از آموزش و سواد و خوش گذرانی پادشاهان و بی توجهی شاهان به مردم از حکومت ساسانی ناراضی بودند. پیام دین اسلام برادری و برابری بود و وقتی عرب های مسلمان به قلمرو ایران حمله کردند و شپاه ساسانی را که به دلیل جنگ های متعدد ضعیف شده بود شکست دادند مردم نواحی مختلف ایران به تدریج اسلام را با آغوش باز پذیرفتند.