جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم از خواندن این حکایت به چه نکاتی در زندگی اجتماعی دوره ایران باستان پی می برید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وجود فاصله طبقاتی و محروم بودن عوام جامعه از خیلی از مزایا از قبیل تحصیل.