جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۲۰ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم از دیدگاه قرآن کریم آینده تاریخ از آن چه کسانی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حکومت جهانی به مومنان صالح می رسد و مستضعفان وارث زمین خواهند شد.