جواب با خانواده صفحه ۱۰۹ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان چه شعارهایی را از راهپیمایی سال 57 به یاد دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.
نه شرقی، نه غربی، حکومت اسلامی.
مرگ بر شاه.
نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این سلطنت پر فریب.
ما میگیم شاه نمی خوایم، نخست وزیر عوض می شه!.
ما میگیم خر نمی خوایم، پالوون خر عوض می شه!.
نه شاه می خوایم نه شاپور، لعنت به هرچی مزدور!.